Styrelsen

Ordförande, AU Rose Hedman ordforande.lovsattra@gmail.com 070-978 60 88
Vice ordförande Linda Salmela liind_a@windowslive.com 076-0622735
Sekreterare, AU Marit Lundgren sekreterare.lovsattra@gmail.com  070-327 71 60
Kassör, AU Susanna Lövrell kassor.lovsattra@gmail.com 070-846 10 95
Suppleant Elham Livani
1:e Suppleant Marja Holm

REVISORER
Ordinarie:
Yvonne Eriksson
Nicolae Eftenie

Suppleant:
Kristina Engelbrektsson

VALBEREDNING
Kjell Engelbrektsson 
Stefan ”Benson” Dahlgren
Jan Persson

Kontaktuppgifter: sklovsattra.valberedningen@gmail.com

Har du förslag på en person till styrelsen som också har tillfrågats får du gärna meddela valberedningen.

TRÄNINGSFIGURANT 
TRÄNINGS- & LICENSANSVARIG
samt Licensansvarig Sd Stockholm

Stefan ”Benson” Dahlgren
webb-benne@telia.com
070-866 53 82

Ansvarar för skyddsträningen och att övrig träning bedrivs enligt klubbens normer.

 INFO OCH MEDLEMSKAP
kassor.lovsattra@gmail.com