Styrelsen

Ordförande, AU Rose Hedman ordforande.lovsattra@gmail.com 070-978 60 88
Vice ordförande Linda Salmela liind_a@windowslive.com 076-0622735
Sekreterare, AU Hanna Norek sekreterare.lovsattra@gmail.com  073-0412514
Kassör, Elham Livani kassor.lovsattra@gmail.com
Ledamot, Marie Bonté
1:e Suppleant Helena Alkhamisi
2:e Suppleant Lars Eriksson

REVISORER
Ordinarie:
Yvonne Eriksson
Nicolae Eftenie

Suppleant:
Kristina Engelbrektsson

VALBEREDNING
Stefan ”Benson” Dahlgren
Marja Holm
Jan Persson

Kontaktuppgifter:
sklovsattra.valberedningen@gmail.com

Har du förslag på en person till styrelsen som också har tillfrågats får du gärna meddela valberedningen.

TRÄNINGSFIGURANT 
SKYDDS- & LICENSANSVARIG
samt Licensansvarig Sd Stockholm

Stefan ”Benson” Dahlgren
webb-benne@telia.com
070-866 53 82

Ansvarar för skyddsträningen och att  träningen bedrivs enligt klubbens normer.

 INFO OCH MEDLEMSKAP
kassor.lovsattra@gmail.com