Sk Lövsättra Styrdokument

Lokala Schäferhundklubben Sk Lövsättra

Välkommen till lokala Schäferhundklubben, Sk Lövsättra, vem du än är! Det här är klubben med anor och hundsport med Schäfer
Schäferhundklubben har medlemmar av alla möjliga slag, med alla tänkbara sorters schäfrar och med helt individuella målsättningar både med sitt hundägande och med sitt medlemskap i Sk Lövsättra – en mångfald som vi uppskattar och värnar om!
Därför hoppas vi att du känner dig varmt välkommen oavsett vem du är och vad du har för typ av schäferhund i ditt koppel. Vill du vara med, vill vi ha dig med!

Historia
Sk Lövsättra har funnits sedan -95 och grundad på initiativ av Bo Nyman, kennel Triumph. Klubben har under åren alltid varit en av de största schäferklubbarna i landet till medlemsantalet. Klubben startades på Brukshundklubben Danderyd-Täbys klubbområde, där man samsades under ett par år med brukshundklubben som låg i Lövsättra därav namnet.

Klubben har under ledning av Bo Nyman introducerat hundsportgrenen IPO/IGP i Sverige. Man hade besök av Jordbruksverket och Djurrättsorganisationen som ville få insyn i IPO/IGPs C arbete, det var framför allt belastningsarbetet med stocken som figuranten bedriver som var uppe för diskussion, innan sporten skulle godkännas. Man övertygade beslutsfattarna som bedömde sporten som djurvänlig och på den vägen är vi idag.

Skyddsträning med hund har alltid fått olika reaktioner på klubbarna inom SBK, vilket gjorde att schäferhundklubben vandrade vidare till nytt område, efter två flyttar så fann man denna underbara plats som heter Åsbygget i Vallentuna.

Idag har klubben ca 70 medlemmar och har en officiell utställning, ett antal IGP prov, Avelskorningar samt bedriver träningsverksamhet inom de flesta hundsportgrenarna!

Vi hälsar er välkommen till klubben med anor och hundsport med schäfer!

 

Medlemskap

Vi är en lokal Schäferhundklubb som är en underavdelning till Svenska Schäferhundklubben, vi bedriver avelsarbete för Tysk Schäferhund. Hos oss krävs det att man även är medlem i Svenska Schäferhundklubben för att vara fullvärdig medlem. Är man under 25 år räcker det med SHU medlemskap samt att man väljer specialklubb, se hemsidan för mer information.

På vår klubb får man även ha andra raser men medlemskapet i Svensk Schäferhundklubb är för att vi är en rasklubb.

Rastning
På området håller vi våra hundar kopplade om de inte befinner sig under arbete! Innan vi går in på appellplanen med vår hund försöker vi att ha den rastad. Du kan rasta din hund utmed vägen bortom parkeringen eller i skogen på vår rast-slinga. Vill du att din hund ska få hälsa på eller leka med en annan hund gör du det lämpligast genom att fråga andra hundägare och då kan ”lilla” planen användas eller tomten i direkt anslutning till klubbstugan, detta eftersom de flesta tränande ekipage ser appellplanerna som hundarnas ”arbetsplats” och därmed föredrar att inte låta dem leka just där.

Stugan
I Sk Lövsättras klubbstuga är valpar välkomna in tillsammans med sina respektive mattar och hussar eller hundar som behöver socialträning. Mot att man ser till att städa efter sig och sin hund. Servering brukar finnas i samband med kursverksamhet eller annan träning.

Planerna
Appellplanerna är till för alla! När du anländer kanske det redan är flera ekipage som är ute och tränar, men det är bara att gå ut och ta för sig. Finns det hjärterum så finns det stjärterum… Tänk bara på att hålla din hund på ett sätt så att den inte stör träningen för övriga ekipage. Behöver du och din hund hjälp med någonting, var inte rädd för att be om det. De flesta som tränar på klubben lånar gärna ut en hjälpande hand i praktiska övningar eller ger dig några råd på vägen.

Material
Klubben tillhandahåller en hel del material, allt från hinder till apportbockar. Ofta finns det material tillgängligt ute på appellplanen, men skulle du ändå sakna något så är det bara att fråga efter det, kanske finns det inne i klubbstugan eller i ladan. Självklart är vi rädda om klubbens material och ställer också tillbaka det efter avslutad träning. På så sätt finns det tillgängligt för nästa träningssugna ekipage.

Kurser
Sk Lövsättra försöker erbjuda ett brett utbud på aktiviteter och utbildning med förhoppningen om att där ska finnas något av intresse för varje hundägare. Varje vår och höst anordnas det kurser av olika slag. Kursutbudet kan variera en del från år till år beroende på vad för instruktörer som finns tillgängliga och vad det finns för intresse från medlemmarnas sida för olika kurser, men det brukar röra sig om bland annat valpkurser, Schäfermärket, kurser i allmänlydnad, tävlingslydnad, bruks och IGP.
Här har du möjlighet att välja en kurs efter dina egna intressen och tidigare kunskapsnivå, och du kan även utvecklas tillsammans med din hund om intresset finns och avancera framåt. Kanske får du en grundläggande utbildning i praktik och teori tillsammans med din valp, för att senare fortsätta med en kurs i allmänlydnad där svårighetsgraden ökar, och avslutar med en kurs som gör dig färdig för den hägrande tävlingsdebuten.

Du anmäler ditt intresse för att gå kurs hos oss genom att fylla i och skicka anmälningsformuläret på hemsidan.

Till Sk Lövsättra är alla välkomna, dock har Schäferhundar företräde då vi är en lokaklubb inom rasklubben.

Kursavgiften är olika och anges under respektive kurs men andra avgifter förekommer vid speciella kursupplägg. Kursavgiften betalas vid inskrivning eller via vårt Pg. 190036-4 innan första kurstillfället.

Allmän träning
På onsdagar ca kl. 19-21 och lördagar ca kl. 12-15 har klubben allmän träning. Besök gärna vår facebookgrupp ”Träningsgrupp Sk Lövsättra”.
Till de allmänna träningarna kommer alla träningssugna medlemmar för att tillsammans träna på sin egen nivå. De allmänna träningarna är helt kostnadsfria och alla är välkomna att delta. Då det inte är fråga om någon kursverksamhet, tillhandahålls ingen instruktör, men stugan är öppen och självservering finns.

Övrig utbildning
Sk Lövsättra utbildar även hundförare inom en mängd olika områden, bland annat instruktörer, tävlingsledare, domare, skyddsfiguranter, MH-figuranter och mycket mer. För den som vill finns stora möjligheter att utvecklas som hundförare för att sedan, på ett eller annat sätt, kunna ägna sig åt det man brinner för – hundar!

Tävlingar
Klubben anordnar också tävlingar och en utställning varje år. Maila webmastern om dina resultat när du har tävlat, så förs det in under din ekipagebild på hemsidan.

Information

Vi går mer och mer över på digital information, det mesta som händer här på klubben hittar du på vår hemsida. För att klubben ska nå dig anmäler du din epost adress, om sådan finnes till kassören. Annars meddelar du bara en fullständig adress för medlemsmatrikeln. Medlemmar här har också möjlighet att söka in till vår Facebookgrupp ”Träningsgrupp Lövsättra”!

Möten
Det är på medlemsmötena som du som medlem verkligen har chans att göra din röst hörd och få gehör för just dina tankar och idéer kring klubben och dess verksamhet. Det är alla medlemmars rättighet/skyldighet att delta på dessa möten.

Årsmöte hålls i början av varje nytt år och sker under festliga former, dessutom har vi i samband med årsmötet, där medlemmarna belönas för sina olika tävlingsframgångar under det gångna året. Vi korar bland annat ”Årets Spårhund”, ”Årets Lydnadshund”, ”Årets Skyddshund”, ”Årets medhjälpare”, ”Årets hjälte”. Det som ligger till grund för dessa utmärkelser är de resultat som ni under året rapporterat in annars går vi endast efter hemma tävlingsresultat.

Vad kan jag erbjuda min klubb?
Självklart driver ingen förening sig själv, utan en fungerande klubbverksamhet är resultatet av att medlemmar hjälps åt i stort och smått. Klubben är vad medlemmarna gör den till. Det finns mycket man kan göra som enskild medlem, och varje insats – hur liten den än kan tyckas vara – är guld värd!

Funktionär
I samband med tävlingar och prov behövs alltid ett antal frivilliga funktionärer för att allting ska flyta på. Domaren behöver någon vid sin sida som antecknar hans betyg och kommentarer, spår behöver läggas, någon måste se till att mat och fika finns att köpa i köket… Med andra ord, varje insats är av betydelse!

Kommittéerna, och dess sammankallande finner du på vår hemsida
Inom klubben finns olika kommittéer som arbetar med lite olika saker. Kommittéerna förnyas varje år, och kanske finns det något område som tilltalar just dig och som du skulle kunna tänka dig att hjälpa till inom. Tveka då inte, utan hör av dig till klubben!

Styrelsen och dess medlemmar finner du på vår hemsida
Styrelsemedlemmarna har ingen särskild utbildning den ser vi till att ge våra ledamöter i form av föreningsteknik. Bara med ett brinnande intresse för klubbverksamheten och en vilja att arbeta för sin förening kommer man långt med. Även styrelsen förnyas varje år – vem vet, kanske blir det just du som är ordförande nästa år…

Valberedningen är en av de viktigaste funktionerna i en förening, nominera dina klubbkamrater men tillfråga dem alltid i förhand.

Tävlingskommittén

Tävlingskommitténs huvuduppgift är att planera och genomföra klubbens tävlingar. Prov är ett led i avelsarbetet då man arbetar för funktionsdugliga hundar inom rasen. Vi tillsätter funktionärer, ordnar marker och ser till att allt material finns.

Kommittén ansvarar även för att verksamhetsberättelsen, budget och ansökan om prov är styrelsen tillhanda före fastlagda datum. I övrigt ser du ovan vem du kan kontakta i olika frågor! Vi tar gärna emot nya funktionärer, så är du nyfiken på tävlingsverksamhet, hör av dig till oss! Det finns uppgifter till alla, så du behöver inte ha tidigare erfarenhet av tävling eller hund. Oavsett om du själv vill tävla i framtiden eller inte, är en tävling ett tillfälle att lära sig mer, träffa nya människor och lära känna klubben och dess medlemmar!

Väl mött på årets tävlingar!

Tävlingskommittén

Utbildningskommittén

Kurser anordnas vår och höstsäsong. Kurserna som i lydnad, spår, IGP, skydd samt Schäfermärket sker med löpande starter. Kursutbudet kan variera från år till år och de aktuella kurserna kan man läsa under kurssidan på hemsidan.

Samarbetspartners:
Samtliga kurser anordnas i samarbete med Studiefrämjandet.

Instruktörer:
Kurserna leds i de flesta fall av auktoriserade instruktörer som genomgått, av SBK fastställda, instruktörsutbildningar. Ibland anlitas instruktörer även utan formell SBK-utbildning, vilket kompenseras av att dessa personer har lång egen erfarenhet av träning och tävling med hund samt annan dokumenterad utbildning som har bedömts göra dem till lämpliga instruktörer. Klubben erbjuder även enskild problemlösning med erfaren hundinstruktör vid behov. Sådan kontakt förmedlas av utbildningskommittén, efter önskemål från hundägaren.

Krav för deltagande:
Vaccination mot Valpsjuka och Parvovirus krävs hos hunden. Förkunskaper hos hund eller förare kan krävas för vissa kurser (se resp kursplan).

Kursavgifter
Kursavgift och lösande av medlemskap ska betalas in till klubbens Pg. 190036-4 en vecka innan, kvittot medtas till kursstart. Kursavgifter återbetalas enbart då deltagare inte har kunnat följa kursen av mycket speciella skäl.

Handläggning
Utbildningskommittén handlägger samtliga vår- och höstkurser och har till uppgift att planera utbudet, tillsätta instruktörer, marknadsföra kurserna på klubbens hemsida och i media, ta emot anmälningar, arrangera, utvärdera och ta emot intresseanmälningar till kommande säsong under hela året, samt informera styrelsen och övriga inblandade om hur arbetet går. Speciellt avsatt person sköter kontakterna med studiefrämjandet under året.

Kommittén ansvarar även för att budget, verksamhetsberättelse, tillsättning av kommittéledamöter och verksamhetsplaner kommer styrelsen tillhanda

Lev gott och njut av hundträningen!

Utbildningskommittén

Stuga & Mark kommittén

Kommittén ansvarar för att vi har tak över huvudet och en plan att träna på.

Man ansvarar för att en budget, verksamhetsberättelse och en tillsättning av kommittén kommer styrelsen tillhanda.

Kommittén ska hålla städdagar.

Kommittén ansvarar över kostnadsberäkningar, renoveringar, reparationer, byggnationer samt investeringar kommer styrelsen tillhanda att fatta beslut om.

Gillar du att ”fixa” medan sambon tränar hunden är du välkommen att höra av dig!

 

Väl mött i stugan!

Stuga & Mark kommittén

Kökskommittén

Vi i kökskommittén ser till att alla hungriga medlemmar har möjlighet att få en sig varm kopp kaffe eller te. Kanske deltar du i en kurs och vill handla en smörgås, käka en korv eller bara är lite godissugen. Vi ordnar även så att de som vistas på klubben under tävling kan köpa sig middag. Kort och gott kan man säga att vi ser till att klubbens kiosk har något att erbjuda då det är aktiviteter på klubben.

Vi är klubben ansikte utåt!

Kökskommittén städar tillsammans med alla medlemmar allmänna utrymmen. Diskar, dammsuger, tvättar golv och städar av toaletten. Kursledare och sammankallande kollar också vad som behövs köpas in och hör av sig till någon i kökskommittén. Gör även de inköp som krävs för aktiviteterna på klubben! Gillar du att baka, grilla eller vara aktiv när sambon tränar är du välkommen att hjälpa till i köket!

Kommittén ansvarar för att en inventarielista, verksamhetsberättelse, budget och ekonomirapport kommer styrelsen tillhanda.

Välkommen på en fika!
Kökskommittén

kommittén

Utställningskommittén

För att bevara rasstandardens exteriöra delar på vår ras så är utställning en del i avelsarbetet. Kommittén ansvarar för klubbens utställning med tillhörande sysslor och bemanning, ringträning samt att budget, verksamhetsberättelse och planering för verksamheten kommer styrelsen tillhanda. Är du intresserad av utställning och vill vara denna kommitté behjälplig är du välkommen att höra av dig!

Vi ses på utställningen på klubben!

Utställningskommittén

MH/MT kommittén

MH (mentalbeskrivning)MT (mentaltest) kommittén där huvuduppgiften är att planera och genomföra MH/MT på klubben. Då vi är en rasklubb ingår detta i avelsarbetet. Vi tillsätter funktionärer, ordnar marker och ser till att allt material finns.

Kommittén ansvarar även för att verksamhetsberättelsen, budget och ansökan om prov är styrelsen tillhanda före fastlagda datum. I övrigt ser du på hemsidan vem du kan kontakta i olika frågor! Vi tar gärna emot nya funktionärer, så är du nyfiken på verksamhet, hör av dig till oss!

 

Väl mött på årets MH/MT!

MH/MT kommittén

Det vi egentligen ville ha sagt var…

Välkommen till vår

lokala Schäferhundklubb,

Sk Lövsättra!

/Styrelsen

 

För senaste nytt och Info besök vår webbsida

www.schaferhundklubblovsattra.se