Prov/Tävling

Tävlingar inom SBK
Vi följer SBK´s regler och riktlinjer för prov och tävling

Följande prov och tävlingar finns inom SBK:
IGP – Internationell prövningsordning (IPO) ingår fyra olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete.
IGP-prov – den största provformen är som ett bruksprov, men består av tre avdelningar; spår (A), lydnad (B) och skyddsarbete (C). Alla avdelningarna räknas med i bedömningen. Reglerna för IPO-prov är desamma över hela världen.
BSL (brukshundprov spår lydnad) – är enprovformsomanvänder samma klassindelningoch består avsamma spår och lydnad som i IGP.
FH 1 och FH 2 – är provformer som är rena spårprov i två olika klasser.
IGP-FH – är en provform med ett spårprov som alltid arrangareras två dagar i rad.

  • Bruks – I bruksprov prövas hunden i både ett lydnadsmoment och ett specialmoment. Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och mark. Specialmomenten är spår, sök, rapport och skydd.
  • Drag – en tävlingsgren som Svenska Brukshundklubben delvis ansvarar för. En eller flera hundar ska tillsammans med sin förare ta sig fram snabbast möjligt på barmark eller snö.
  • Lydnad – Lydnadsklass är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. I grenen ska hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd.
  • Mondioring (MR) skapades av ett antal delegater från olika länder i förhoppning om att detta skulle kunna bli en blandning av olika nationella tävlingsformer som redan existerade. Meningen var att man skulle kunna tävla mot varandra över gränserna. Mondioring betyder också ”världsring”. Mondioring är en relativt ung skyddsform.Mondioring består av lydnad, hopp och skydd. När man tävlar så gör man hela programmet i en följd utan pauser.
  • IGP Nordic Style (IPO NS) är en ny gren inom Svenska Brukshundklubben och är en internationell variant av nordiskt bruksarbete. IPO NS skiljer sig från svenskbrukset genom att huvudmomenten för rapport-, spår- och sökhundar sker över två dagar. För skyddshundarna är planskyddet nedkortat och lydnadsprogrammet är betydligt kortare. Platsliggning sker i grupp utan skott, med dolda förare och under tre minuter.
  • IPO-R är internationella regler för tävlingar inom räddningshundsport. Du kan tävla i spår, ytsök och ruinsök. Proven är utformade med verkliga räddningshundsinsatser i grunden. Tävlingen är öppen för alla efter genomgånget BH prov i repektive gren. Alla gör ett lydnadsprogram som också är anpassat till utbildningen för räddningshundar.

För att deltaga i bruksprovsklass officiell utställning krävs:
Godkänd lägre klass vid SBKs bruksprov eller BSL 2 eller IGP 1 eller IGP-R med betyget B (tillfredställande) i klass A eller IGP-FH med betyget B (tillfredställande) eller godkänd som draghund DRH II.

Alla är välkomna på våra kurser och prov

Du är oavsett ras välkommen att delta i våra prov och kurser på SK Lövsättra.

Då vi är en rasklubb/avelsavdelning äger vi rätten att prioritera enligt egen norm där prioriteringens syfte är att gynna aveln samt hundar vars ras SBK har avelsansvar över. Detta innebär att hundar som inte ligger inom SBK:s avelsansvar kan delta i mån av plats.
Sk Lövsättras styrdokument finns att läsa här!

Sk Lövsättras hemmaekipage har förtur vid eventuell lottning.

Provdatum 2023

Vi kommer att anordna följande prov under 2023:

22 april BH/VT
13 maj BSL 1-2 IGP 1-3
2 september BH/VT
23 september BSL 1-3, IGP 1-3
14 oktober FH2

Tävlingsbok och Skyddslicens

För att få tävla med sin hund behöver man en tävlingsbok som beställs från SBK (Här)

För att få tävla i skyddsarbete krävs skyddslicens för både dig och hunden.
Utbildningar anordnas via SBK.

Du finner blankett för ansökan samt bestämmelser m.m. nedan:

IGP Regler 2019
Bestämmelser för licens vid tävling med skyddshund
Ansökan om licens för tävlande med skyddshund
Svenska Brukshundsklubbens policy för hundhållning m.m.

 

Årets utställningshund 2019

Stort grattis till Essibos Essie

Ägare: Marja och Åke Holm

Årets IGP-ekipage 2019

Stort grattis till Kajsa Johansson och

Kika Beauty of the Beast!

Tidigare Årets IGP

Tidigare Årets utställningshund

2018 Kicki Forsell med Skogsstugans Groll
2017 Anna Larsson med Trönderjyckens Milou
2016 Christoffer Frances med Wiking Chidob Umbra af Ulva