Kommittéer

Prov/Tävling

Denna kommitté är den som ansvarar för klubbens prov. Vill du lära dig lägga tävlingsspår, bli provledare eller bara finnas behjälplig så är du välkommen att höra av dig!

Kommittén består av:
Marja Holm – Sammankallande

Provledare IGP:
Marja Holm, Catharina Kläschen, Sissi Lövrell

IGP-Regler-2023

Tävlingskommitténs arbetsbeskrivning

 • Ansvara över ansökningar om prov tillsammans med styrelsen
 • Ansvarar över resultatrapporteringen
 • Ansvarar över funktionärsutbildningar tillsammans med utbildningskommittén
 • Ansvarar för tillsättning av funktionärer, domare, figuranter samt övrig personal till prov
 • Ansvarar över att mark, material och plats finns till proven
 • Ansvara för att Provledaren fullföljer sin uppgift
 • Ansvarar över att köket har kontaktats inför prov
 • Ansvarar över verksamhetsberättelsen till årsmötet

Utbildning

Vår kommitté tar fram kurser och utbildningar. Känner du att du vill bidra till denna kommitté är du välkommen att höra av dig till oss!

Kommittén består av:
Rose Hedman – Sammankallande

Studiefrämjandet:

Tränings- & Licensansvarig:
Stefan ”Benson” Dahlgren
webb-benne@telia.com
070-866 53 82

Träningsfigurant:
Stefan ”Benson” Dahlgren 

Arbetsbeskrivning 

 • Kommittén ansvarar över klubbens utbildningar
 • Ansvarar över att efter förslag från övriga kommittéer ta fram funktionärsutbildningar
 • Ansvarar över att lägga en budget till styrelsen
 • Ansvarar över att verksamhetsberättelsen kommer in till årsmötet
 • Planera och utföra årets kurser

MH/MT

Vi ingår i avelsverksamheten för vår ras genom att hålla beskrivningar och tester. Är du intresserad så är du välkommen att höra av dig !

Sammankallande:

Våra MH/MT figuranter:
Elham Assgari
Anna Haglund

Testledare: 

Utställning – kommitéen är vilande

Det här är kommittén som ansvarar för utställning, ringträning m m på vår klubb. Är du intresserad av att vara denna kommitté behjälplig så är du välkommen att höra av dig!

Kommittén består av:

Arbetsbeskrivning

 • Ansvarar för att arrangera klubbens utställning, ringträning, handlerutbildning
 • Ansvarar över att lägga en budget för verksamheten tillsammans med AU
 • Ansvarar över att verksamhetsberättelsen kommer styrelsen tillhanda innan årsmöte
 • Ansvarar för funktionärstillsättning och material på klubbens evenemang
 • Tar fram förslag på domare och ringsekreterare till AU
 • Tar fram offerter på priser, pokaler, logi till domare till styrelsen
 • Ansvarar för annonsering inför evenemangen tillsammans med AU
 • Ansvarar för resultat rapporteringen tillsammans med CUAn

Stuga & Mark

Denna kommitté ser till att vi har tak över huvudet och en trevlig plats att vara på.

Du kan nå kommittén på e-post: stugamark.lovsattra@gmail.com

Kommittén består av:
Stefan ”Benson” Dahlgren – Sammankallande

 Arbetsbeskrivning

 • Att se till att en verksamhetsberättelse kommer styrelsen tillhanda
 • Ta fram kostnadberäkningar för renoveringar, byggnationer, investeringar till styrelsen för besluta om
 • Att underhålla stuga och mark
 • Att hålla städdagar

Köket

Köket är hjärtat på alla klubbar. Här träffas folk och äter gott och bidrar med en slant till klubben. Denna kommitté gör inköp, brer mackor, grillar hamburgare eller kokar korv. Kan du tänka dig att vara denna kommitté behjälplig är du välkommen att höra av dig!

Kommittén består av:
Nicolae Eftenie – Inköp

Arbetsbeskrivning:

 • Ansvarar för inköp till klubbens kök
 • Ansvarar för bemanning av kök på tävlingar, prov eller andra aktiviteter på klubben
 • Handhar inköpslista på grundsortimentet i köket
 • Ansvarar för kassan och prissättning
 • Planerar budget och redovisar inköp till styrelsen
 • Ansvara för en verksamhetsberättelse inför årsmötet

UHP/AK

Provledare UHP: 
Catharina Kläschen